Biyernes, Enero 22, 2016


Ang katotohanan ay maraming wikang lokal na Indonesia at Pinas,paggamit WALO o mag-katulad WALO (ang mga wika Indonesia at Malaysia ay Paggamit DELAPAN at LAPAN).
Ang Mga Halimbawa :

1) Ang WALO sa Wikang Gorontalo ay WALU

2) Ang WALO sa Wikang Jawa ay WALU

3) Ang WALO sa Wikang Biak ay WAR

Ang mga wika ng lokal sa taas sa mula Sulawesi,Jawa at Papua,katotohanan maraming mga wikang lokal sa mula Indonesia,paggamit salitang WALU sa WALO,at mas maraming wikang lokal na Pinas ng paggamit WALU,ang mga halimbawa :

1) Sa Wikang Cebuano ay WALO

2) Sa Wikang Iloko ay WALO

3) Sa Wikang Maranao ay WALO

4) Sa Wikang Tausug ay WALO

At natin kapatid sa mula Lupang Maori,siya paggamit WARU (sa pagbikas ay mag-katulad!) sa WALO. Sa Mundo ng Austronesya o Puun ng mga wika pamilya Malayo-Polynesia,ang salitang WALU o mag-katulad WALU sa pagbikas,parang salitang WALO,ay mas maraming GAMITIN!


Ang isang Larawan sa taas,mula sa https://twitter.com/KupuHou

Biyernes, Mayo 15, 2015

Isang Isda Bawal Ng Puti (http://ms.wikipedia.org/wiki/Ikan_Bawal_Putih)
Sa Wikang Indonesia (Bahasa Indonesia-Isang Wikang Malayik Sa Puun Austronesya-Malayo-Polynesia),ang Bawal ay isang pangalan sa Isda,kami ay mag-salita Ikan Bawal :)

Bawal!

Bawal Mag-Potograpiya Isang Poto (Dilarang Memfoto o Dilarang Memotret),pero hindi problema sa akin! :)

Potograpiya at Basahin ay ang mga Libangan ko,talagang kapag ako nasa isang Libariya,Mag-Potograpiya akong gamitin isang Kamera ng Poto ang bahagi Mobile Phone ko! :)

Kapag tayo nasa Singapura,nakikita tayo ang maraming Bawal https://simpleandgayforward.wordpress.com/2014/10/12/depressing-signs/

Ang Bawal Ay Bahagi Natin Buhay!!! 

Martes, Pebrero 24, 2015


Dahil Isang Sinyal ng Mahina sa si Internet,talagang ako ay mag-hihintay mas Lumang,iyan ang ginagawa Masakit Ang Dalawang Mata Ko! :(

Lunes, Oktubre 20, 2014


Kung (Ang Kung sa mga Wika Indonesia at Malaysia ay Jika,Misalnya,Andaikan,Seumpama),Wala Malalaking Mga Gusali,Sigurong Tirahan natin ay lalong mabuti,dahil ang mga malalaking gusali ay Si Pagpatay sa mga Puun o maraming Puun. 

Nainis ako sa mga maiinit na Temperatura,at mga malalaking gusali ay naginagawa ang Tempetura ay lalong maiinit. Ang mga Puun naginagawa natin Buhay ay Maygustuhin,kailangan natin ang mga Puun kaysa mga malalaking gusali.

Takot ako umakyat mga Malalaking Gusali,dahil nainis akong sa malawak na Mataas,kasama ang mga Bundok rin :)

Gusto kong tirahan ko sa Maraming Puun (ang Puun sa mga Wika Indonesia at Malaysia ay Pohon)!


Sabado, Oktubre 11, 2014

Ang Maglayad ay Berlayar o Melayari sa mga Wika Indonesia at Malaysia,noong dating panahon mga lolo at lola natin ay Maglayad na Pulong Rapa Nui sa Pulong Madagaskar,samakatuwid siya ay mas Matapang.
 
Ang mga Pangalan sa Prau o Bangka sa wika Austronesya/Malayo-Polynesia ay Vaka (Tonga),Va'a (Samoa) at Wa'a (Hawai).
 
Mga lolo at lola natin ay naginagawa ang mga Prau o Bangka ay mas Malakas,kasama mga Kapatid natin sa Pasifik ng Timog,sila ay mga Bansa Maori,Samoa,at Tonga,Hawai.
 
Huwag Kalimutan Sa Natin Kasaysayan! Dahil Kasaysayan Ay Isang Tumingin Sa Nakalipas Na Harapan Sa Hinahanap.
 
Kung titingan sa mapa,alam tayo,ang mga lolo at lola ay Maglayad mas Malayo (Halos sa Buong Mundo).
 
Ang noong dating panahon ay Maglayad,Isang Taga ng Matapang,dahil Maglayad ay mas Mapanginib. Isipin ko,Maglayad wala Radar,at gamitin mga Bintuin at Buwan na lang,bilang Navigasi,ay mas Marunong at Matapang.
 
Mga taong na mga Pulong Nusantara ay Matapang at Marunong ng Maglayad. Sila ay gamitin mga Layad at Hanging Umihip,talagang Kanurungan mga lolo at lola ay Kaakit-Akit!


Isang Balanghai ay Matitibay at Maglayad sa Nusantara at Itsina noong dating panahon http://perahucadik.wordpress.com/2013/10/28/perahu-balanghai/
 
 Mga Dagat,Alon at Hangin parang Kapatid niya mga lolo at lola natin  noong dating panahon,talagang huwag kalimutan tayo tungkol sa Kasaysayan!

Maglayad ay bahagi na Buhay mga lolo at lola natin,pero sayang halos tayo ay kalimutan tungkol Maglayad!
 
 
  Lunes, Setyembre 29, 2014


Ang Isang Mata o Mga Mata ay alam tayo sa mga wika Tagalog,Tausug,Indonesia,Malaysia,Brunei,Maori at ibang mga wika salita na Puun Wika ng Malayo-Polynesia/Austronesya.

Natin Mata ay Matalas bilang Isang Kamera Foto 576 Mega Piksel.

Dyos ay Maginagawa mga Mata sa tayo,talagang dapat tayo Pasasalamat sa Dyos.

Wala Mga Mata,hindi maaaring alam tayo tungkol ang Mundo ay Maganda.

Ang Mga Mata Natin ay Kaakit-Akit!

Huwebes, Abril 17, 2014

Taikai (Pasisil)Permalink gambar yang terpasang


Kung tayo ay pag-usap ang tungkol sa Pagkakaiba at Ekwasyon mga wika Maori at Tagalog o Wikang Tagalog ay mas malapit sa mga wika Indonesia,Malaysia at Brunei (sa buong ang mga Wikang Malayik),pero pag-usap tungkol sa mga wika ay bilang kaakit-akit,at Mabuti sa iyong Utak :)

Balik tayo mag-usap tungkol sa Salitang "Taikai" (isang salitang Maori),ang magkatulad sa mga wika Indonesia,Malaysia at Brunei sa Pagbigkas at Paraan.

Ang "Takitai" paraan Pesisil o Pantai sa mga wika Indonesia,Malaysia at Brunei,at sa Wikang Tagalog ang Pantai ay Pasisil.

Ang mga salita ay Pasisil,Pantai at Taikai sa Pagbigkas at Paraan ay magkatulad o ang sa halos magkatulad. Hindi Lito!

Dahil karaniwang mga wika Maori,Indonesia,Malaysia at Brunei na isang Puun ng wika ay Austronesia/Malayo-Poynesian na wika Pamilya.

Ang Semantik Polarisyon ay Isang Bagay ay Kaakit-akit at Isang Halimbawa Salitang Bangkay,sa mga
wika Indonesia,Malaysia at Brunei ay Isang Hayop ng matay,pero sa Tagalog ay Isang Tao ng matay :)

Sa taas ay larawan isang Pasisil o Taikai ang Maganda na Maldives,at pupunta sa Maldives ay Idea ng Mabuti :)

suaramirza. Pinapagana ng Blogger.